Dodano dnia: 2024-04-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Płock, Wyszogrodzka 161/108 (mazowieckie)

Wyszogrodzka 161/108, 09-410, Płock, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-24
Sygnatura: Km 220/22
Powierzchnia: 72,04 m2
Cena wywołania: 227 850 zł
Cena oszacowania: 303 800 zł
Wadium: 30 380 zł

Treść ogłoszenia

 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Beata Maria Kamińska, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 220/22, w dniu w dniu 24-04-2024 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku mającego siedzibę pod adresem 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, 09-402 Płock w sali nr XV, odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 09-400 Płock, ul. Wyszogrodzka 161/108 będącej własnością dłużnika ********. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 72,04 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,90 m2. Przedmiotowy lokal nie ma urzadzonej księgi wieczystej.


Suma oszacowania wynosi 303 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 227 850,00 zł.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. 
W Sądzie Rejonowym w Płocku można przeglądać protokół opisu i oszacowania.


Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 30 380,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 
Alior Bank Spółka Akcyjna Centrala 68 24900005 0000 4600 3774 7625


Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie lub przedmiotów razem z zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Komornik Sądowy 
Beata Maria Kamińska

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Płock, Miła 8A (mazowieckie). Działka numer: 918/2

Miła 8A, 09-402, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-19
e-licytacja
Cena wywołania: 165 750 zł
Cena oszacowania: 221 000 zł

Dom w miejscowości Płock, Saperska 14 (mazowieckie). Działka numer: 451

Saperska 14, 09-407, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-06-19
e-licytacja
Cena wywołania: 580 200 zł
Cena oszacowania: 773 600 zł

Mieszkanie w miejscowości Płock, Szarych Szeregów 6/23 (mazowieckie)

Szarych Szeregów 6/23, 09-410, Płock, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-19
Cena wywołania: 235 950 zł
Cena oszacowania: 314 600 zł