Dodano dnia: 2023-09-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Pionki, Słowackiego 13/15 (mazowieckie)

Słowackiego 13/15, 26-670, Pionki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-15
Sygnatura: km 256/20
Powierzchnia: 46,30 m2
Cena wywołania: 100 667 zł
Cena oszacowania: 151 000 zł
Wadium: 15 100 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Kozienicach

Aleksaander Modzelewski

Kancelaria Komornicza, Hamernicka 4,  Kozienice,   26-900 Kozienice

tel. 667 221 952 / fax. 48 332 02 61

Sygnatura: km 256/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Kancelaria Komornicza nr II w Kozienicach podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie km 256/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - lokalu mieszkalnego położonego przy  Słowackiego 13/15,Pionki,  26-670 26-670, dla którego Sąd Rejonowy w Kozienicach  (adres: ul.  Konstytucji 3-go Maja 22, Kozienice, 26-900 26-900)   prowadzi księgę wieczystą o numerze RA2Z/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 15 stanowiący odrębny przedmiot własności o pow. 46,30 mkw, położony pod adresem: 26-670 Pionki, ul. Słowackiego 13, stanowiącego własność dłużnika: **** ***. W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, 1 kuchnia, 1 przedpokój, 1 łazienka z WC. Piwnica usytuowana jest w kondygnacji podziemnej budynku, która jest częścią wspólną (przypisana do lokalu, lecz nie należy do właścicieli lokalu). Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA2Z/xxxxxxxx/9. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 4630/127100 części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta RA2Z/xxxxxxxx/9

 

Suma oszacowania wynosi 151 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 666,67 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 15 100,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 68 1600 1462 1878 3302 4000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 15.11.2023 o godzinie: 10.00  a zakończy się w dniu 22.11.2023 o godzinie: 10.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Aleksaander Modzelewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Pionki, Leśna 25/4 (mazowieckie)

Leśna 25/4, 26-670, Pionki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 148 000 zł
Cena oszacowania: 222 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Pionki, Stefana Żeromskiego 3/3 (mazowieckie)

Stefana Żeromskiego 3/3, 26-670, Pionki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 109 333 zł
Cena oszacowania: 164 000 zł