Dodano dnia: 2023-10-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Piaseczno, Urbanistów 9B/1 (mazowieckie)

Urbanistów 9B/1, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-01
Sygnatura: GKm 122/21
Powierzchnia: 117,11 m2
Cena wywołania: 684 750 zł
Cena oszacowania: 913 000 zł
Wadium: 91 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Piasecznie

Piotr Cabaj

Kancelaria Komornicza, Sportowa 17a,  Góra Kalwaria,   05-530 Góra Kalwaria

tel. 226210063 / fax. 227178525

Sygnatura: GKm 122/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Kancelaria w Górze Kalwarii na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 122/21 w dniu 01-12-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Tadeusza Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, sala 204, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest ******* *******   położonego przy  Urbanistów 9B/1, 05-500 Piaseczno, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. T. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w Piasecznie przy ul. Urbanistów 9B, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie wraz z udziałem 13436/412493 związanym z własnością lokalu w nieruchomości wspólnej, które stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali Dla lokalu jest urządzona księga wieczysta nr WA1I/xxxxxxxx/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Opisywany lokal położony jest w budynku zlokalizowanym przy ul. Urbanistów 9Bw Piaseczniena działce nr 2/9 o powierzchni 8545 m2. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o długości około 245 m i szerokości około 34,5 m. Na terenie działki znajduje się 30 budynków w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w trzech szeregach liczących 9, 10 i 11 budynków. Lokal znajduje się w budynku zlokalizowanym w środkowym szeregu składającym się z 10 budynków – trzecim od strony wschodniej. Powierzchnia gruntu zajmowana przez budynek oraz pozostająca do użytkowania przez właściciela lokalu wynosi około 275 m2. Wejście do każdego z budynków jest wykonane bezpośrednio z ulicy Urbanistów. Poszczególne budynki są od siebieodgrodzone po liniach stanowiących przedłużenie ścian zewnętrznych. Od strony ulicy Urbanistów ogrodzenie metalowe z bramą dwuskrzydłową i furtką. Teren przed budynkiem nr 9B stanowi praktycznie ciągi komunikacyjne i jest częściowo utwardzony kostką brukową oraz płytami betonowymi ażurowymi (podjazd do garażu). wykonany jest taras, pozostały teren jest zagospodarowany zielenią niską i wysoką. Budynek znajduje się na terenie osiedla położonego we wschodniej części miasta Piaseczna, przy granicy z miejscowością Julianów i blisko granicy z miejscowością Chyliczki. W ulicy Urbanistów dostępne są sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Do każdego z budynków na działce nr 2/9 wykonano przyłącza do tych sieci. Ulica ma wykonaną nawierzchnię z kostki brukowej. Rejon położenia nieruchomości jest jeszcze dość słabo zagospodarowany. Brak w otoczeniu szczególnie niekorzystnych czynników środowiskowych, inne czynniki typowe dla tego rodzaju osiedla mieszkaniowego. W otoczeniu brak obiektów uciążliwych, takich jak magazyny, składy czy obiekty przemysłowe. Osiedle położone jest wodległości około 3,5km od centrum Piaseczna i około 20km od centrum Warszawy.Publicznakomunikacja autobusowadostępna jest w odległości około 600 m.W bliskim sąsiedztwie brak większych obiektów handlowych. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się szacowany lokal, został wykonany w technologii tradycyjnej murowanejw 2009 roku. Jest to obiekt parterowy z poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem. Na elewacji tynk cienkowarstwowy. Dach kryty blachodachówką, rynny z PCV. Stolarka okienna z PCV, okna połaciowe drewniane, wrota garażowe metalowe uchylne. Na oknie od strony ulicy zamontowano roletę zewnętrzną. Budynekwyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, alarmową.Ogólny stan technicznybudynku ocenia się jako bardzo dobry.Obiekt nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika. Szacowany lokal mieszkalny położony jest na parterze budynkuopisanego powyżej. Lokal nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: hall, kuchnia z jadalnią, schody, wc, kotłownia, salon, trzy pokoje, korytarz, garderoba, łazienka. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z garażem wynosi 134,36m2, w tym garaż 17,25 m2, lokal 117,11 m2. Możliwa jest adaptacja części poddasza na cele mieszkalne, nie uzyskano informacji, czy zostało to wykonane dla szacowanego lokalu. Lokal praktycznie stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej. Właścicielowi lokalu przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z ogródka oznaczonego numerem 18, czyli z gruntu położonego od strony południowej budynku (około 125 m2). Nie uzyskano danych o stanie wykończenia wnętrz lokalu. Dla potrzeb niniejszego opsiu i oszacowania ogólny stan techniczny i standard lokalu przyjmujesię jak

Suma oszacowania wynosi 913 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 684 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 91 300,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Piasecznie ul. Tadeusza Kościuszki14, 05-500  Piaseczno . 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP IX O/Warszawa 41 1020 1097 0000 7202 0131 6512.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Piotr Cabaj

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piaseczno, Puławska 45A/173 (mazowieckie)

Puławska 45A/173, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 185 550 zł
Cena oszacowania: 247 400 zł

Dom w miejscowości Piaseczno, Kazimierza Przerwy-Tetmajera 14 (mazowieckie). Działka numer: 33

Kazimierza Przerwy-Tetmajera 14, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
e-licytacja
Cena wywołania: 348 975 zł
Cena oszacowania: 465 300 zł

Dom w miejscowości Piaseczno, Zenona Przesmyckiego 23L (mazowieckie). Działka numer: 24/18

Zenona Przesmyckiego 23L, 05-500, Piaseczno, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 956 197 zł
Cena oszacowania: 1 274 929 zł