Dodano dnia: 2022-11-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Pawłowice, Mielżyńskich 26/3 (wielkopolskie)

Mielżyńskich 26/3, 64-122, Pawłowice, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-19
Sygnatura: Km 983/16
Powierzchnia: 49,30 m2
Cena wywołania: 99 676 zł
Cena oszacowania: 132 902 zł
Wadium: 13 291 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Maciej Bankiewicz

Kancelaria Komornicza, Powstańców Wlkp. 49,  Gostyń,   63-800 Gostyń

tel. 65 5723478 / fax. 65 5723478

Sygnatura: Km 983/16

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gostyniu Maciej Bankiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-01-2023 o godz. 12:20  w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu z siedzibą przy Sądowa 1, 63-800 Gostyń,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są ************  położonej przy  ul. Mielżyńskich 26/3, 64-122 Pawłowice , dla której  Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Sądowa 1, Gostyń, 63-800 Gostyń)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym na terenie miejscowości Pawłowice, przy ul. Mielżyńskich 26, w gminie Krzemieniewo. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 693 o powierzchni 0,0972ha. Budynek w którym znajduje się lokal to obiekt mieszkalny, wielorodzinny, dwukonygnacyjny, całkowicie podpiwniczony wybudowany w latach 70-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej. Lokal mieszkalny zlokalizowany jest na I piętrze wyżej opisanego budynku. Jest to mieszkanie składające się z 3 pokoi (jeden pokój został zaadaptowany ze spiżarni), kuchni, łazienki, przedpokoju o powierzchni użytkowej 49,30m2, piwnicy o powierzchni 6,84m2 oraz udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszącego: 5614/51665 zapisanego w KW gruntowej PO1Y/xxxxxxxx/5. Lokal mieszkalny stanowi odrębną nieruchomość. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, gazową oraz kanalizacyjną wiejską. W mieszkaniu aktualnie brak jest ogrzewania. Wcześniej było wspólne centralne na cały blok. Pozostałe lokale posiadają centralne ogrzewanie indywidualne gazowe. Stan techniczny lokalu oraz standard wykończenia wnętrz można określić jako średni. Aktualnie lokal jest niezamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 132 902,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 676,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 290,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP GOSTYŃ 29 1020 3121 0000 6602 0004 7613.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 1, Gostyń, 63-800  Gostyń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Maciej Bankiewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Borysławice Zamkowe, Borysławice Zamkowe (wielkopolskie)

Borysławice Zamkowe, 62-640, Borysławice Zamkowe, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-17
Cena wywołania: 12 525 zł
Cena oszacowania: 16 700 zł

Nieruchomość w miejscowości Borek, Działkowa 55 (wielkopolskie)

Działkowa 55, 62-872, Borek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-15
Cena wywołania: 181 000 zł
Cena oszacowania: 241 334 zł

Dom w miejscowości Brodowo, Kwiatowa 8 (wielkopolskie). Działka numer: 27/2

Kwiatowa 8, 63-000, Brodowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 690 615 zł
Cena oszacowania: 920 820 zł