Dodano dnia: 2023-10-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Paszowice, Paszowice 35/3 (dolnośląskie)

Paszowice 35/3, 59-411, Paszowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-15
Sygnatura: Km 1669/17
Powierzchnia: 41,30 m2
Cena wywołania: 48 300 zł
Cena oszacowania: 64 400 zł
Wadium: 6 440 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Jaworze

Marcin Laśkiewicz

Kancelaria Komornicza, Witosa 9,  Jawor,   59-400 Jawor

tel. 76-870-45-13 / fax. 

Sygnatura: Km 1669/17

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworze Kancelaria Komornicza w Jaworze podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1669/17 w dniu: 15.11.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- lokalu mieszkalnego położonego przy  Paszowice 35/3, 59-411 Paszowice, dla którego Sąd Rejonowy w Jaworze IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Klasztorna 5 pok.nr 5, Jawor, 59-400 Jawor)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1J/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 3 stanowiący odrębną nieruchomość, położony na I piętrze o numerze KW LE1J/xxxxxxxx/0 składającym się według wpisu w KW z jednego pokoju, kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 41,30 m2 - w trakcie przeprowadzonych oględzin przez biegłą sądową ustalono, że lokal został przebudowany i obecnie składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz korytarza o łącznej powierzchni na podstawie pomiarów własnych, wynoszącej 38,04 m2. Lokal znajduje się w budynku o numerze 35 w miejscowości Paszowice, w gminie Paszowice, w powiecie Jaworskim woj. dolnośląskie 4 lokalowym - dwukondygnacyjnym, ze strychem, podpiwniczonym, wzniesionym w zabudowie wolnostojącej w technologii tradycyjnej na początku XX wieku. Posiada ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Stan techniczny budynku, w którym mieści się przedmiotowy lokal jest mierny. Obiekt kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Ponadto z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 36/100 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 5/7 obszaru 0,1168 ha, dla której SR w Jaworze - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1J/xxxxxxxx/9. Właścicielem lokalu jest dłużnik.

 

Suma oszacowania wynosi 64 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 300,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 6 440,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 45 1090 2444 0000 0001 1761 9963 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  22.11.2023 o godzinie: 15:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Marcin Laśkiewicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Szalejów Dolny, Szalejów Dolny 84 (dolnośląskie)

Szalejów Dolny 84, 57-314, Szalejów Dolny, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 189 000 zł
Cena oszacowania: 252 000 zł

Grunt w miejscowości Bielawa, Piławska (dolnośląskie). Działka numer: 51/6

Piławska, 58-260, Bielawa, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
e-licytacja
Cena wywołania: 5 438 zł
Cena oszacowania: 7 250 zł

Nieruchomość w miejscowości Krzydlina Mała, Krzydlina Mała 78 (dolnośląskie)

Krzydlina Mała 78, 56-100, Krzydlina Mała, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 136 500 zł
Cena oszacowania: 96 500 zł