Dodano dnia: 2022-06-28

Mieszkanie w miejscowości Ozorków, Lotnicza 2a/22 (łódzkie)

Lotnicza 2a/22, 95-035, Ozorków, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-09
Sygnatura: KM 380/21 i inne
Cena wywołania: 117 750 zł
Cena oszacowania: 157 000 zł
Wadium: 15 700 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Anna Sikora

Kancelaria Komornicza, pl. Jana Pawła II 3, Zgierz, 95-100 Zgierz

tel. (42) 715-60-33 / fax. (42) 715-60-33

Sygnatura: KM 380/21 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Anna Sikora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2022 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój sala nr X, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Lotnicza 2a/22, 95-035 Ozorków, dla którego brak KW prowadzi księgę wieczystą o numerze brak KW.

Suma oszacowania wynosi 157 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 94 1440 1231 0000 0000 1231 4612.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca licytowanej nieruchomości powienien spełniać warunki opisane w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Komornik Sądowy

Anna Sikora

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Ozorków, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 (łódzkie)

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14, 95-035, Ozorków, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-09-15
Cena wywołania: 525 866 zł
Cena oszacowania: 788 800 zł