Dodano dnia: 2023-11-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Ostrołęka, Goworowska 2/12 (mazowieckie)

Goworowska 2/12, 07-410, Ostrołęka, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-01
Sygnatura: Km 641/21
Powierzchnia: 39,02 m2
Cena wywołania: 179 250 zł
Cena oszacowania: 193 700 zł
Wadium: 19 370 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Ostrołęce

Iwona Zacharek

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 29,  Ostrołęka,   07-410 Ostrołęka

tel. 297643207 / fax. 297609353

Sygnatura: Km 641/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 641/21 w dniu 01-12-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołeka, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest ***** ****   położonego przy  GOWOROWSKA 2/12, 07-410 Ostrołęka, dla którego   (adres: ul.  GOWOROWSKA , Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1O/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Lokal położony jest na trzecim piętrze w budynku wielorodzinnym 12-kondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 39,02 m2. Lokal nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika. Układ funkcjonalny mieszkania jest dobry. Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa: drewniana. Podłogi: w kuchni i mniejszym pokoju terakota, w przedpokoju i drugim pokoju panele podłogowe. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne. Łazienka i wc: na posadzce terakota, na ścianach brak okładzin ceramicznych. Lokal posiada nieduży balkon oraz pomieszczenie w piwnicy. Dla potrzeb wyceny ogólny stan techniczny i standard lokalu przyjmuje się jako średni. Budynek mieszkalny został wykonany w technologii wielkopłytowej w 1979 r.

Suma oszacowania wynosi 193 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 19 370,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrołęce ul. Mazowiecka3, 07-410  Ostrołęka. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP O/OSTROŁĘKA 98 1020 3802 0000 1602 0037 8497.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Iwona Zacharek

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Ostrołęka, Generała Antoniego Madalińskiego 1/23 (mazowieckie)

Generała Antoniego Madalińskiego 1/23, 07-410, Ostrołęka, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-28
Cena wywołania: 227 550 zł
Cena oszacowania: 303 400 zł