Dodano dnia: 2023-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Opole, Armii Krajowej 23/1 (opolskie)

Armii Krajowej 23/1, 45-071, Opole, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: Km 1003/16
Powierzchnia: 53,74m2
Cena wywołania: 243 800 zł
Cena oszacowania: 365 701 zł
Wadium: 36 571 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Bartłomiej Jabłoński

Kancelaria Komornicza, Gen. Józefa Zajączka 18,  Opole,   45-050 Opole

tel. (0 77) 456 68 31  / fax. (0 77) 453 74 26

Sygnatura: Km 1003/16

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Opolu Bartłomiej Jabłoński na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Armii Krajowej 23/1, 45-071 Opole, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ozimska 60a, Opole, 45-368 Opole) prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,74m2 w nieznanym standardzie wykończenia wraz z piwnicą o powierzchni 13,14m2, nieruchomość obciąża dożywotnia i nieodpłatna służebność mieszkania na rzecz Piotra Filipczyka(wartość służebności wynosi 319.332,00zł)

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 365 701,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 243 800,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 570,10 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 53 1020 3668 0000 5002 0093 0313 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Bartłomiej Jabłoński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Opole, Anny Jantar 2/10 (opolskie)

Anny Jantar 2/10, 45-807, Opole, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-20
Cena wywołania: 389 804 zł
Cena oszacowania: 519 738 zł

Dom w miejscowości Opole, Korczaka Janusza 20 (opolskie). Działka numer: 2062

Korczaka Janusza 20, 45-428, Opole, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 702 581 zł
Cena oszacowania: 1 053 872 zł

Mieszkanie w miejscowości Opole, Samborska 18A (opolskie)

Samborska 18A, 45-316, Opole, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-29
Cena wywołania: 216 225 zł
Cena oszacowania: 288 300 zł