Dodano dnia: 2023-11-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Olsztyn, Pana Tadeusza 20/39 (warmińsko-mazurskie)

Pana Tadeusza 20/39, 10-461, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-05
Sygnatura: Km 3162/22
Powierzchnia: 48,2000 M2
Cena wywołania: 35 500 zł
Cena oszacowania: 47 333 zł
Wadium: 4 734 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Olsztynie

Michał Krokowski

Kancelaria Komornicza, Mrongowiusza 4/4,  Olsztyn ,   10-537 Olsztyn

tel. 89 519 05 47 / fax. 

Sygnatura: Km 3162/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Krokowski na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 3162/22 w dniu 05-12-2023 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul.Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn , sala 330, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której   właścicielem jest ******* położonej przy  ul. Pana Tadeusza 20/39, 10-461 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 47 333,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 499,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 4 733,30 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Olsztynie ul. ul.Dąbrowszczaków 44, 10-543  Olsztyn . 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 24160014621839114010000001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Michał Krokowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Olsztyn, Marka Kotańskiego 8/19 (warmińsko-mazurskie)

Marka Kotańskiego 8/19, 10-166, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 344 963 zł
Cena oszacowania: 459 950 zł