Dodano dnia: 2023-10-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Nowy Staw, Gdańska 45/4 (pomorskie)

Gdańska 45/4, 82-230, Nowy Staw, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-15
Sygnatura: Km 1087/22
Powierzchnia: 40,6900 M2
Cena wywołania: 44 700 zł
Cena oszacowania: 59 600 zł
Wadium: 5 960 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Malborku

Paweł Kalinowski

Kancelaria Komornicza, Marii Konopnickiej 6/15,  Malbork,   82-200 Malbork

tel. 789385432 / fax. 

Sygnatura: Km 1087/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Paweł Kalinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1087/22 w dniu: 15.11.2023 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- nieruchomości położonej przy  ul. Gdańska 45/4, 82-230 Nowy Staw, dla której Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. 17 Marca 3, Malbork, 82-200 Malbork)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1M/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 40,69m2, położony pod adresem: 82-230 Nowy Staw, ul. Gdańska 45/4, dla którego Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1M/xxxxxxxx/5. Lokal położony jest blisko centralnej części miasta. Usytuowany jest na parterze budynku, a na jego układ funkcjonalny składają się 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój, przy czym dwa pokoje z korytarzem zostały wydzielone z jednego dużego pokoju przejściowego, poprzez ścianki kartonowo gipsowe na stelażu. Centralne ogrzewanie mieszkania gazowe, z pieca indywidualnego - grzejniki panelowe, jedynie łazience grzejnik rurkowy. Stolarka drzwiowa - drzwi wejściowe płytowe pełne, drzwi wewnętrzne płytowe, częściowo szklone, nowego typu. Do kuchni brak skrzydła drzwiowego. Stolarka okienna - okna w ramach zespolonych PCV. Standard wykończenia lokalu jest przeciętny. Z prawem własności lokalu związany jest udział 80/1000 w prawie własności działki gruntu nr 9/5 obszaru 236 m2 oraz taki sam udział w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania (kw nr GD1M/xxxxxxxx/0). Nieruchomość obciążona prawem osobistym ujawnionym w dziale III księgi wieczystej tj. służebnością osobistą całego lokalu zgodnie z treścią aktu notarialnego. Wartość służebności mieszkania: 79 500,00 zł

 

Suma oszacowania wynosi 59 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 700,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 960,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 97105017641000009259362326 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  22.11.2023 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Paweł Kalinowski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Powałki, Powałki (pomorskie). Działki numer: 484, 487, 489, 491, 492, 485, 486, 488, 490, 493, 494, 495, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 532, 538

Powałki, 89-620, Powałki, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 2 136 400 zł
Cena oszacowania: 3 204 600 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Chojnice, Przemysłowa (pomorskie)

Przemysłowa, 89-600, Chojnice, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 3 074 693 zł
Cena oszacowania: 4 099 590 zł

Mieszkanie w miejscowości Kmiecin, Łąkowa 3/8 (pomorskie)

Łąkowa 3/8, 82-100, Kmiecin, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 14 417 zł
Cena oszacowania: 21 625 zł