Dodano dnia: 2023-04-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Nowy Sącz, Barska 63/10 (małopolskie)

Barska 63/10, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-06-05
Sygnatura: KM 915/18 i inne
Powierzchnia: 26,1500 m2
Cena wywołania: 117 000 zł
Cena oszacowania: 156 000 zł
Wadium: 15 600 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Jakub Jeż

Kancelaria Komornicza, Pijarska 15, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 4442288 / fax. 18 4442288

Sygnatura: KM 915/18 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-06-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy dr. J. Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Barska 63, 33-300 Nowy Sącz, dla którego SĄD REJONOWY NOWY SĄCZ VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomości położonej w miejscowości: Nowy Sącz ul. Barska 63 posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr NS1S/xxxxxxxx/7 będąca częścią składową nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr. 35/9 i nr. 35/10 w obrębie 17 objętych KW NS1S/xxxxxxxx/7 wraz z udziałem 2615/117406 z której lokal ten wydzielono.

Suma oszacowania wynosi 156 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
01.06.2023 10:00 - 11:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jakub Jeż

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Nowy Sącz, Jaworzyńska 7L (małopolskie). Działka numer: 55/2

Jaworzyńska 7L, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-24
Cena wywołania: 1 419 000 zł
Cena oszacowania: 1 892 000 zł

Dom w miejscowości Nowy Sącz, Łącznik 1E (małopolskie). Działki numer: 92/2, 92/4

Łącznik 1E, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-24
Cena wywołania: 152 667 zł
Cena oszacowania: 229 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Nowy Sącz, Stolarska (małopolskie)

Stolarska, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-05-28
Cena wywołania: 442 800 zł
Cena oszacowania: 590 400 zł