Dodano dnia: 2024-04-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Nowa Sól, Aleksandra Fredry 7C/41 (lubuskie)

Aleksandra Fredry 7C/41, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Sygnatura: Km 307/22
Powierzchnia: 44,2000 M2
Cena wywołania: 180 480 zł
Cena oszacowania: 240 640 zł
Wadium: 24 064 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Nowej Soli

Roman Stengert

Kancelaria Komornicza, Parafialna 2,  Nowa Sól,   67-100 Nowa Sól

tel. 695557977 / fax. 

Sygnatura: Km 307/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Roman Stengert Kancelaria Komornicza nr V w Nowej Soli na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 307/22 w dniu 25-04-2024 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest ********* położonego przy  Aleksandra Fredry 7C/41, 67-100 Nowa Sól, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól)   prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 240 640,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 480,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 24 064,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
10.04.2024 - 24.04.2024 10:00 - 14:00


 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 12 16001462 1801 2003 5000 0004.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Roman Stengert

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Nowa Sól, 8 Maja 6 (lubuskie)

8 Maja 6, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 462 525 zł
Cena oszacowania: 616 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowa Sól, Jana Kilińskiego 2/8 (lubuskie)

Jana Kilińskiego 2/8, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-06
Cena wywołania: 83 100 zł
Cena oszacowania: 110 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowa Sól, Wrocławska 27/23 (lubuskie)

Wrocławska 27/23, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 56 100 zł
Cena oszacowania: 74 800 zł