Dodano dnia: 2024-04-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Mrągowo, Osiedle Mazurskie 18/27 (warmińsko-mazurskie)

Osiedle Mazurskie 18/27, 11-700, Mrągowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-18
Powierzchnia: 59,70 M2
Cena wywołania: 163 500 zł
Cena oszacowania: 218 000 zł
Wadium: 21 800 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2024 o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 kpc  pierwszy  przetarg w trybie licytacji elektronicznej udziału dłużnika ******** wynoszącego 1/2 części nieruchomości  stanowiącej  spóldzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Mrągowie, złożonego z czterech izb, o łącznej powierzchni 59,70M2  położonego  pod adresem: 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 18/27, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 218.000 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163.500 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. 

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 21.800  zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA  28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 .
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 25-04-2024 o godzinie 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 


                 Komornik Sądowy
                 Andrzej Popowicz


       

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Mrągowo, Osiedle Mazurskie 48/25 (warmińsko-mazurskie)

Osiedle Mazurskie 48/25, 11-700, Mrągowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-17
Cena wywołania: 266 550 zł
Cena oszacowania: 355 400 zł

Mieszkanie w miejscowości Mrągowo, Królewiecka 49/11 (warmińsko-mazurskie)

Królewiecka 49/11, 11-700, Mrągowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-17
Cena wywołania: 151 575 zł
Cena oszacowania: 202 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Mrągowo, Warszawska 8/10 (warmińsko-mazurskie)

Warszawska 8/10, 11-700, Mrągowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-05-27
Cena wywołania: 250 200 zł
Cena oszacowania: 375 300 zł