Dodano dnia: 2023-05-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Mogilno, Padniewska 21a/6 (kujawsko-pomorskie)

Padniewska 21a/6, 88-300, Mogilno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-07-05
Sygnatura: Km 790/22
Powierzchnia: 68,38 m2
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł
Wadium: 20 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie

Izabela Podgórska-Wójtowicz

Kancelaria Komornicza, Powstańców Wlkp. 25,  Mogilno,   88-300 Mogilno

tel. 52 302 00 64 / fax. 52 302 00 64

Sygnatura: Km 790/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Mogilnie Izabela Podgórska-Wójtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-07-2023 o godz. 09:20  w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie z siedzibą przy Sądowa 21, 88-300 MOGILNO, pokój 14,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  Padniewska 21a/6, 88-300 Mogilno , dla której  SĄD REJONOWY W MOGILNIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul. SĄDOWA 21, Mogilno, 88-300 MOGILNO)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1M/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 202 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 62 8149 0000 0003 8087 2000 0030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 21, MOGILNO, 88-300  Mogilno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Izabela Podgórska-Wójtowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Mogilno, Obrońców Mogilna 3 (kujawsko-pomorskie)

Obrońców Mogilna 3, 88-300, Mogilno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-05-14
Cena wywołania: 1 383 000 zł
Cena oszacowania: 1 844 000 zł