Dodano dnia: 2022-07-20

Mieszkanie w miejscowości Miłowice, Miłowice 28/3 (lubuskie)

Miłowice 28/3, 68-200, Miłowice, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-22
Sygnatura:  KM 1538/18
Powierzchnia: 42,2800 m2
Cena wywołania: 44 250 zł
Cena oszacowania: 59 000 zł
Wadium: 5 900 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Michał Kupny

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3,  Żary,   68-200 Żary

tel. 68 374 96 79 / fax. 68 374 96 79

Sygnatura: KM 1538/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Żarach Michał Kupny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-08-2022 o godz. 09:30  w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 120,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest **********   położonego przy  28/3,Miłowice,  68-200 Żary , dla którego  SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , ŻARY,  68-200 ŻARY prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 26 1600 1462 1860 7416 1000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Spokojna 20/ , Żary, 68-200  Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Kupny

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Łazy, Łazy 9 (lubuskie). Działka numer: 3/3

Łazy 9, 66-620, Łazy, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 50 175 zł
Cena oszacowania: 66 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowa Sól, Witosa 15/9 (lubuskie)

Witosa 15/9, 67-100, Nowa Sól, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-08
Cena wywołania: 164 700 zł
Cena oszacowania: 219 600 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Sława, Plac Rynek 7A (lubuskie)

Plac Rynek 7A, 67-410, Sława, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-09-28
Cena wywołania: 32 547 zł
Cena oszacowania: 43 396 zł