Dodano dnia: 2023-08-14

Mieszkanie w miejscowości Mielno, Lechitów 15/9 (zachodniopomorskie)

Lechitów 15/9, 76-032, Mielno, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-15
Sygnatura: GKm 117/21
Cena wywołania: 63 986 zł
Cena oszacowania: 85 315 zł
Wadium: 8 532 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Koszalinie

Sylwia Szczepaniak

Kancelaria Komornicza, Głowackiego 6,  Koszalin,   75-402 Koszalin

tel. 94 346 35 58 / fax. 94 346 35 58

Sygnatura: GKm 117/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Monika Szczepaniak na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 117/21 w dniu 15-11-2023 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Gen.Andersa 34, 75-950 Koszalin, sala 11, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której   właścicielem jest*************   położonej przy  Lechitów 15/9, 76-032 Mielno, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Gen. Andersa 34/75-950, Koszalin, 75-950 Koszalin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 85 315,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 986,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 8 531,50 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Koszalinie ul. Gen.Andersa34, 75-950  Koszalin. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: Santander Bank Polska SA 55 1500 1096 1210 9003 0145 0000.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Sylwia Szczepaniak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Mielno, Stefana Żeromskiego 10 (zachodniopomorskie). Działki numer: 711/113, 711/183

Stefana Żeromskiego 10, 76-032, Mielno, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 1 266 266 zł
Cena oszacowania: 1 899 400 zł

Dom w miejscowości Mielno, Stefana Żeromskiego 10 (zachodniopomorskie). Działki numer: 711/113, 711/183

Stefana Żeromskiego 10, 76-032, Mielno, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 1 266 266 zł
Cena oszacowania: 1 899 400 zł