Dodano dnia: 2023-08-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Mieczownica, Mieczownica 21/1 (wielkopolskie)

Mieczownica 21/1, 62-402, Mieczownica, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-21
Sygnatura: Km 2224/10
Powierzchnia: 44,88 m2
Cena wywołania: 24 750 zł
Cena oszacowania: 33 000 zł
Wadium: 3 300 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Słupcy

Agnieszka Kalista

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 14,  Słupca,   62-400 Słupca

tel. 63 274 32 25 / fax. 63 274 32 25

Sygnatura: Km 2224/10OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2224/10 w dniu 21-09-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, sala 105, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest ***********  położonej przy  21/1,Mieczownica,  62-402 Ostrowite, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  ul. Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400 Słupca)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1S/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. użytk. 44,88 m2, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki+ WC oraz przedpokoju. Lokal znajduje się na I piętrze budynku, budynek bez podpiwniczenia. Nieruchomość posiada uzbrojenie w media: wodociąg gminny, światło, kanalizację podłączoną do sieci gminnej, ogrzewanie- piece. Dojazd do nieruchomości dogodny stanowi droga asfaltowa i polna.

Suma oszacowania wynosi 33 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 3 300,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Słupcy ul. Armii Krajowej2, 62-400  Słupca. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO SA O/SŁUPCA 09 1020 2746 0000 3102 0052 9420.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Agnieszka Kalista

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Osiedle Bolesława Chrobrego 36/38 (wielkopolskie)

Osiedle Bolesława Chrobrego 36/38, 60-681, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-26
e-licytacja
Cena wywołania: 139 467 zł
Cena oszacowania: 209 200 zł

Dom w miejscowości Pięczkowo, Wrzesińska 30 (wielkopolskie). Działka numer: 54/1

Wrzesińska 30, 63-025, Pięczkowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-21
e-licytacja
Cena wywołania: 144 000 zł
Cena oszacowania: 216 000 zł

Dom w miejscowości Urbanowo, Urbanowo 18 (wielkopolskie). Działka numer: 156/7

Urbanowo 18, 64-330, Urbanowo, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-08-28
e-licytacja
Cena wywołania: 770 867 zł
Cena oszacowania: 1 156 300 zł