Dodano dnia: 2022-06-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Marki, Rejtana 19/4 (mazowieckie)

Rejtana 19/4, 05-270, Marki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura: KM 418/19
Powierzchnia: 52,0000 m2
Cena wywołania: 174 000 zł
Cena oszacowania: 232 000 zł
Wadium: 23 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wołominie

Mirosław Malik

Kancelaria Komornicza, Lipińska 32/26, Wołomin, 05-200 Wołomin

tel. 22 242 84 64 / fax. 22 242 84 64

Sygnatura: KM 418/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Mirosław Malik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2022 o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyskiego 3a, 05-200 Wołomin, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika **** ******** położonego przy Rejtana 19/4, 05-270 Marki, dla którego SĄD REJONOWY WOŁOMIN IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 232 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 15 1020 1042 0000 8302 0009 3286.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Mirosław Malik

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Marki, Jana Skrzetuskiego (mazowieckie). Działka numer: 10/2

Jana Skrzetuskiego, 05-270, Marki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-08-19
Cena wywołania: 29 575 zł
Cena oszacowania: 44 363 zł

Dom w miejscowości Marki, Okólna 16D (mazowieckie)

Okólna 16D, 05-270, Marki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-19
Cena wywołania: 739 275 zł
Cena oszacowania: 985 700 zł