Dodano dnia: 2022-07-27

Mieszkanie w miejscowości Ludów Śląski, Ludów Śląski 26/2 (dolnośląskie)

Ludów Śląski 26/2, 57-160, Ludów Śląski, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-10-14
Powierzchnia: 86,06 m
Cena wywołania: 150 525 zł
Cena oszacowania: 200 700 zł
Wadium: 20 070 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1T/xxxxxxxx/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu14 października 2022r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy Bolka I Świdnickiego 7 w sali nr 4, odbędzie się pierwszalicytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika:  ************

Samodzielny lokal mieszkalny położony jest w Ludowie Śląskim 26/2, gmina Borów, dla którego jest urządzona księgę wieczystą nr WR1T/xxxxxxxx/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal wg księgi wieczystej składa się z dwóch kondygnacji:

  • na parterze: pokój 2, kuchnia ,łazienka z wc , przedpokój , kotłownia , sień,

  • na poddaszu: pokój , kuchnia , łazienka z wc, przedpokój oraz

  • pomieszczeń przynależnych: komórka strychowa - 15,27 m2, komórka strychowa - 18,92 m2, komórka gospodarcza - 19,17 m2o łącznej powierzchni 86,06 m2.

Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 6044/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą WR1T/xxxxxxxx/3.

 

Struktura lokalu mieszkalnego oraz jego powierzchnia użytkowa nie pokrywa się ze stanem faktycznym i powierzchnią obliczoną w trakcie wizji na nieruchomości. Dwie komórki strychowe widniejące w księdze wieczystej jako pomieszczenia przynależne zaadaptowane zostały na cele mieszkalne. Obecnie lokal składa się więc z: kuchni, pokoju, pokoju biurowego, komunikacji, kotłowni i przedpokoju na parterze (49,78 m2) oraz holu, sypialni z łazienką, dwóch pokoi i łazienki z wc na poddaszu (53,12 m2). Powierzchnia netto lokalu mieszkalnego wynosi 102,90 m2. Lokal posiada pomieszczenie przynależne – komórkę gospodarczą o pow. 19,17 m2 zlokalizowaną w budynku gospodarczym.

 

Suma oszacowania wynosi200 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 525,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 070,00zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 13 października 2022r. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika jak i w sądzie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Przesieka, Karkonoska 25 (dolnośląskie). Działka numer: 243

Karkonoska 25, 58-563, Przesieka, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-25
Cena wywołania: 856 500 zł
Cena oszacowania: 1 142 000 zł

Dom w miejscowości Dziadowa Kłoda, Kolejowa 22 (dolnośląskie). Działka numer: 264

Kolejowa 22, 56-504, Dziadowa Kłoda, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-25
Cena wywołania: 145 500 zł
Cena oszacowania: 194 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Gryfów Śląski, Lubańska 43/5 (dolnośląskie)

Lubańska 43/5, 59-620, Gryfów Śląski, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-20
Cena wywołania: 78 000 zł
Cena oszacowania: 104 000 zł