Dodano dnia: 2022-11-16

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Nowy Świat 36/46 (lubelskie)

Nowy Świat 36/46, 20-418, Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-14
Sygnatura: Km 236/21
Powierzchnia: 47,58 m 2
Cena wywołania: 52 312 zł
Cena oszacowania: 69 750 zł
Wadium: 6 975 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Michał Walewski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3, Lublin, 20-006 Lublin

tel. 81 5032159 / fax. 81 5032159

Sygnatura: Km 236/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Michał Walewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy ul. Nowy Świat 36/46, 20-418 Lublin, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
Udział 1/4 części we współwłasności nieruchomości lokalowej nr 46 o funkcji mieszkalnej wraz częścią wspólną budynku i prawem własności gruntu pod budynkiem, położona w Lublinie przy ulicy Nowy Świat 36. Udział właściciela lokalu mieszkalnego w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu pod budynkiem - 4758/254000; lokal mieszkalny, usytuowany jest na I piętrze w budynku wielorodzinnym, III- kondygnacyjnym, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu – 47,58 m 2, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/xxxxxxxx/8

Suma oszacowania wynosi 69 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 312,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 975,00 zł. Rękojmia złożona w gotówce lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację- Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 41 2030 0045 1110 0000 0396 8510.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku mieszczącym się pod adresem: Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Michał Walewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Lublin, Równa 8 (lubelskie). Działka numer: 28

Równa 8, 20-350, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 171 508 zł
Cena oszacowania: 257 263 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Sasankowa 1/20 (lubelskie)

Sasankowa 1/20, 20-537, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 45 077 zł
Cena oszacowania: 67 616 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Konrada Bielskiego 5/2 (lubelskie)

Konrada Bielskiego 5/2, 20-153, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł