Dodano dnia: 2022-11-09

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Konrada Bielskiego 5/2 (lubelskie)

Konrada Bielskiego 5/2, 20-153, Lublin, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-14
Sygnatura: Km 183/21
Powierzchnia: 52,52 m2
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł
Wadium: 20 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Zachód w Lublinie

Aleksandra Sobiesiak

Kancelaria Komornicza, Długa 5,  Lublin,   20-346 Lublin

tel. 81 38 14 220 / fax. 

Sygnatura: Km 183/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym   Lublin-Zachód w Lublinie Aleksandra Sobiesiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-12-2022 o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Wallneroda 4d, 20-607 Lublin, pokój XIV,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************ położonej przy  UL. BIELSKIEGO 5/2,Lublin,  20-153 LUBLIN , dla której  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Wallenroda 4, Lublin, 20-607 Lublin)   prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 52,52 mkw wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 6,25 mkw i udziałem wynoszącym 5877/1494420 części w nieruchomości wspólnej, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłączniedo użytku właścicieli lokali, położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego wybudowanego w 2008 r. W skład lokalu wchodzą dwa pokoje, kuchnia, przedpokój oraz łazienka z wc.

Suma oszacowania wynosi 202 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 09 1600 1462 1822 0447 0000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wallneroda 4d, Lublin, 20-607  Lublin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Aleksandra Sobiesiak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Lublin, Inżynierska 9/4 (lubelskie)

Inżynierska 9/4, 20-484, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 15 525 zł
Cena oszacowania: 20 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Harnasie 5/26 (lubelskie)

Harnasie 5/26, 20-857, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 266 250 zł
Cena oszacowania: 355 000 zł

Dom w miejscowości Lublin, Równa 8 (lubelskie). Działka numer: 28

Równa 8, 20-350, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 171 508 zł
Cena oszacowania: 257 263 zł