Dodano dnia: 2023-01-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Bydgoska 25/29 (łódzkie)

Bydgoska 25/29, 91-037, Łódź, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-27
Sygnatura: Km 1271/20
Powierzchnia: 34,20 m2
Cena wywołania: 149 625 zł
Cena oszacowania: 199 500 zł
Wadium: 19 950 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Marzena Jakóbczak

Kancelaria Komornicza, Andrzeja Struga 26,  Łódź,   90-513 Łódź

tel. 42 676 25 03 / fax. 42 676 25 03

Sygnatura: Km 1271/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marzena Jakóbczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-01-2023 o godz. 11:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Al. Kościuszki 107, 90-928 Łódź,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest .   położonego przy  Bydgoska 25/29, 91-077 Łódź , dla którego  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi  (adres: ul. Kościuszki 107/109, Łódź,  90-001 Łódź prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer 29, położone w Łodzi, przy ulicy Bydgoskiej 25, wpisane w rejestrze lokali własnościowych R.S.M. "Bawełna", dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/xxxxxxxx/1. Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością lokalową, zlokalizowaną na II kondygnacji nadziemnej (I piętrze) budynku wielolokalowego. Lokal wyposażony jest w wodę, kanalizację sanitarną, energię elektryczną, gaz przewodowy, sieć centralnego ogrzewania, sieć teleinformatyczną. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Jest to mieszkanie o układzie rozkładowym, środkowe z balkonem, o przyjętym przeciętnym, podstawowym standardzie wykończenia. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 34,20 m2.

Suma oszacowania wynosi 199 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 950,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO I Oddział/Łódź 13 1020 3352 0000 1902 0072 0896.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Al. Kościuszki 107, Łódź, 90-928  Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marzena Jakóbczak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Smocza 19/21/45 (łódzkie)

Smocza 19/21/45, 93-520, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-28
Cena wywołania: 138 075 zł
Cena oszacowania: 184 100 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Henryka Brodatego 2/60 (łódzkie)

Henryka Brodatego 2/60, 92-417, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 288 225 zł
Cena oszacowania: 384 300 zł

Mieszkanie w miejscowości Łódź, Leszczyńskiej 18/6 (łódzkie)

Leszczyńskiej 18/6, 93-347, Łódź, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 343 500 zł
Cena oszacowania: 458 000 zł