Dodano dnia: 2022-05-31
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Lipki Wielkie, Szosowa 105F/10 (lubuskie)

Szosowa 105F/10, 66-431, Lipki Wielkie, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  Km 1060/21
Powierzchnia: 67,70 m2
Cena wywołania: 107 700 zł
Cena oszacowania: 143 600 zł
Wadium: 14 360 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Ryszard Król

Kancelaria Komornicza, Warszawska 6/102,  Gorzów Wlkp,   66-400 Gorzów Wlkp

tel. 696033991, 95 7224043 / fax. 957224044

Sygnatura: Km 1060/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW: GW1G/xxxxxxxx/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5.08.2022r. o godz. 13:30, w sali 104 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 blok 10 w Gorzowie Wlkp. odbędzie się:

pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiąego odrębną nieruchomość położonego w Lipkach Wielkich przy ul. Szosowej 105F/10 znajdującego się na pierwszym piętrze budynku wieorodzinnego, wybudowanego w technologii mieszanej w latach 70 o  powierzchni użytkowej 67,70m2
  Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne.

  Z własnością lokalu związany jest udział 88/1000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu objętych księgą wieczystą KW: 00052613

  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GW1G/xxxxxxxx/3   

  Właścicielami nieruchomości w udziale 1/1 są **** ****** na prawach wspólności ustawowej majatkowej małżeńskiej

   Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 143.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107.700,00zł.

   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.360,00zł dzień przed licytacją.

  Rękojmia  powinna  być  złożona  w  gotówce  albo  wpłacona  na  rachunek komornika  w  banku:  PKO  BP  S.A.  
II O/Gorzów Wlkp. 26102019670000810200381350 dzień przed licytacją.  
  Rękojmia może być również złożona dzień przed licytacją w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Ryszard Król

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Brzozowiec, Leśna 23 (lubuskie)

Leśna 23, 66-446, Brzozowiec, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-09-02
Cena wywołania: 194 859 zł
Cena oszacowania: 259 813 zł

Mieszkanie w miejscowości Bytom Odrzański, Mała 5/4 (lubuskie)

Mała 5/4, 67-115, Bytom Odrzański, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-22
Cena wywołania: 90 832 zł
Cena oszacowania: 121 110 zł

Nieruchomość w miejscowości Wichów, Wichów 39 (lubuskie)

Wichów 39, 68-113, Wichów, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-10-12
Cena wywołania: 50 250 zł
Cena oszacowania: 67 000 zł