Dodano dnia: 2021-12-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Legnica, Traugutta 12/1 (dolnośląskie)

Traugutta 12/1, 25-220, Legnica, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-25
Sygnatura:  Km 2052/15
Powierzchnia: 115,9700 m2
Cena wywołania: 138 750 zł
Cena oszacowania: 185 000 zł
Wadium: 18 500 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Rafał Oskwarek zastępca Robert Bury

Kancelaria Komornicza, Św. Maksymiliana Kolbe 1a, Legnica,  59-220 Legnica

tel. 768565637 / fax. 768565637

Sygnatura: Km 2052/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Rafał Oskwarek zastępca Robert Bury na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy z siedzibą przy Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 6,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest *** ***** położonego przy ul.Traugutta 12/1, 25-220 Legnica, dla którego Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Andersa 12/13, Legnica, 59-220 Legnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze składa się z 3 pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki z WC, przedpokoju oraz piwnicy nr 1, stanowiącej pomieszczenie przynależne. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 115,97m2. Udział w częściach wspólnych i prawie własności do działki nr 232/4 obrębu Bartniki - 128/1000 części. Wszystkie elementy wykończeniowe, instalacyjne wraz z urządzeniami pochodzą sprzed wielu lat i w wyniku braku prawidłowej gospodarki remontowej i eksloatacji, uległy całkowitej degradacji. Ogrzewanie lokalu centralne gazowe z instalacją (niesprawne). Podłogi i posadzki, armatura sanitarna w kuchni i łazience oraz okładziny ścian kwalifikują sie do wymiany.

Suma oszacowania wynosi 185 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA O/Legnica 68 2030 0045 1110 0000 0108 1110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 1-3, Legnica, 59-220  Legnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Rafał Oskwarek zastępca Robert Bury

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Stradomia Wierzchnia, Stradomia Wierzchnia (dolnośląskie). Działka numer: 701/2

Stradomia Wierzchnia, 56-500, Stradomia Wierzchnia, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-06-13
Cena wywołania: 142 650 zł
Cena oszacowania: 190 200 zł

Nieruchomość w miejscowości Bolesławiec, Leśna 45 (dolnośląskie)

Leśna 45, 59-700, Bolesławiec, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-06-21
Cena wywołania: 643 400 zł
Cena oszacowania: 965 100 zł

Grunt w miejscowości Kotliska, Kotliska (dolnośląskie). Działki numer: 173/5, 105, 135/1, 173/2, 523

Kotliska, 59-600, Kotliska, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-06-02
Cena wywołania: 284 619 zł
Cena oszacowania: 379 492 zł