Dodano dnia: 2024-03-12
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Krzyż Wielkopolski, Wojska Polskiego 20/41 (wielkopolskie)

Wojska Polskiego 20/41, 64-761, Krzyż Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-24
Sygnatura: Km 378/23
Powierzchnia: 37,98 m2
Cena wywołania: 96 000 zł
Cena oszacowania: 128 000 zł
Wadium: 12 800 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Trzciance

Michał Sieja

Kancelaria Komornicza, RZEMIEŚLNICZA 7,  Czarnków,   64-700 Czarnków

tel. 672553074 / fax. 672553074

Sygnatura: Km 378/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Kancelaria Komornicza ne I w Czarnkowie Michał Sieja na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 378/23 w dniu 24-04-2024 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą przy Staszica 1, 64-980 Trzcianka, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest ************ położonego przy  Wojska Polskiego 20/41, 64-761 Krzyż Wielkopolski, dla którego Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Staszica 1, Trzcianka, 64-980 Trzcianka)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1T/xxxxxxxx/8.
Opis nieruchomości:
lokalowa położona przy ul. Wojska Polskiego 20/41 w miejscowości Krzyż Wielkopolski, gm. Krzyż Wielkopolski, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, której właścicielem w udziale 1/3 jest ***********, w udziale 1/3 ************** i w udziale 1/3 ***********, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PO1T/xxxxxxxx/8. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,98 m2, usytuowany na trzecim piętrze w budynku V kondygnacyjnym (blok) składający się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,5 m2. Nieruchomość położona jest w strefie centralnej miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz punktów handlowo-usługowych. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową Z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej - 4248/662688 części w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku opisanych w KW PO1T/xxxxxxxx/6.

Suma oszacowania wynosi 128 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 800,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:30 do godz. 13:45. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Trzciance ul. Staszica1, 64-980  Trzcianka. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0144 1180.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Michał Sieja

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Krzyż Wielkopolski, Wojska Polskiego 8/2 (wielkopolskie)

Wojska Polskiego 8/2, 64-761, Krzyż Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-06
Cena wywołania: 95 400 zł
Cena oszacowania: 143 000 zł

Grunt w miejscowości Krzyż Wielkopolski, Drawska (wielkopolskie). Działki numer: 898, 897, 903

Drawska, 64-760, Krzyż Wielkopolski, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-06
Cena wywołania: 895 500 zł
Cena oszacowania: 1 193 900 zł