Dodano dnia: 2023-10-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Krosno, Powstańców Warszawskich 84/42 (podkarpackie)

Powstańców Warszawskich 84/42, 38-400, KROSNO, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-30
Sygnatura: GKm 63/21
Powierzchnia: 35,66 m2
Cena wywołania: 156 675 zł
Cena oszacowania: 208 900 zł
Wadium: 20 890 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Krośnie

Robert Polański

Kancelaria Komornicza, Krakowska 124,  Krosno,   38-400 Krosno

tel. 579974098 / fax. 

Sygnatura: GKm 63/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 63/21 w dniu: 30.11.2023 o godzinie: 13:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- nieruchomości położonej przy  ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 84/42, 38-400 KROSNO, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie  (adres: ul.  ul. Henryka Sienkiewicza 12, Krosno, 38-400 Krosno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/xxxxxxxx/6.

Opis nieruchomości:
Lokal składa się z dwóch pokoi, wnęki kuchennej i łazienki. Rozmieszczenie oraz funkcje poszczególnych pomieszczeń są dobre. Lokal znajduje się na parterze. Otwory okienne w pokoju i w kuchni oraz balkon usytuowane są w elewacji południowej budynku Lokalizacje budynku oceniono jako bardzo dobrą.

 

Suma oszacowania wynosi 208 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 675,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 20 890,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 87109025900000000132569495 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  07.12.2023 o godzinie: 13:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Robert Polański

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Stalowa Wola, Generała Leopolda Okulickiego 30/83 (podkarpackie)

Generała Leopolda Okulickiego 30/83, 37-450, Stalowa Wola, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 181 500 zł
Cena oszacowania: 242 000 zł

Dom w miejscowości Kielnarowa, Kielnarowa 37 (podkarpackie). Działka numer: 550/4

Kielnarowa 37, 36-020, Kielnarowa, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 323 075 zł
Cena oszacowania: 484 613 zł

Grunt w miejscowości Rzeszów, Rzeszów (podkarpackie). Działka numer: 2163/1

Rzeszów, 35-317, Rzeszów, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-01
e-licytacja
Cena wywołania: 137 150 zł
Cena oszacowania: 274 300 zł