Dodano dnia: 2021-12-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Kraków, ul. Zdrowa 2a/71 (małopolskie)

ul. Zdrowa 2a/71, 31-216, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-07
Sygnatura:  KM 3007/20 i inne
Powierzchnia: 30,00 m2
Cena wywołania: 170 346 zł
Cena oszacowania: 227 128 zł
Wadium: 22 714 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Leśniak

Kancelaria Komornicza, Żabiniec 66, Kraków,  31-215 Kraków

tel. 012-414-01-31 / fax. 012-414-01-31

Sygnatura: KM 3007/20 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Leśniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2022 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-133,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są ***** **********, ****** ************** położonego przy ul. Zdrowa 2a/71, 31-216 Kraków wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej "Krowodrza" pod numerem 0 (adres spółdzielni: ul. Opolska 37, Kraków, 31-247 Kraków).
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Zdrowej 2a/71, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Krowodrza" (brak urządzonej księgi wieczystej). Lokal składa się z 1 pokoju, jasnej kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 30,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 227 128,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 346,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 712,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
24.01.2022 09:00 - 09:10

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Leśniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Zdrowa 2a/216 (małopolskie)

Zdrowa 2a/216, 31-216, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-06-13
Cena wywołania: 85 173 zł
Cena oszacowania: 113 564 zł

Dom w miejscowości Kraków, ul. Józefa Becka 29a (małopolskie). Działki numer: 153/18, 153/19

ul. Józefa Becka 29a, 30-235, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-06-14
Cena wywołania: 2 615 288 zł
Cena oszacowania: 3 487 050 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Zakopiańska 16/93a (małopolskie)

Zakopiańska 16/93a, 30-418, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-07-04
Cena wywołania: 212 250 zł
Cena oszacowania: 283 000 zł