Dodano dnia: 2023-10-11
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Tysiąclecia 60/57 (małopolskie)

Tysiąclecia 60/57, 31-610, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-15
Sygnatura: KM 1984/20
Powierzchnia: 48 m2
Cena wywołania: 294 150 zł
Cena oszacowania: 392 200 zł
Wadium: 39 220 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Marcin Gonet

Kancelaria Komornicza, osiedle Złotego Wieku 89, Kraków,  31-618 Kraków

tel. 733827998 / fax. 

Sygnatura: KM 1984/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Marcin Gonet na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 15.11.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy Tysiąclecia 60/57, 31-610 M. Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul.  , Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/7.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny oznaczony nr 57 położony w Krakowie os. tysiąclecia 60. Lokal posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza o numerze KR1P/xxxxxxxx/7. Kondygnacja - piętro: dziewiąta – ósme piętro; Powierzchnia użytkowa lokalu: 48,4 m2; Program użytkowy: kuchnia, trzy pokoje, łazienka z WC oraz przedpokój, rzut lokalu – załącznik nr 3. Układ funkcjonalny korzystny, wejście do każdego z pomieszczeń z przedpokoju. Pokój dzienny z balkonem; Wystawa: północna i południowa;

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.11.2023 o godzinie: 14:00.

Suma oszacowania wynosi 392 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 294 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 39 220,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 74 8619 0006 0010 0256 8124 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią, na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Stosownie do art. 987 §  2 postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
03.11.2023 11:00 - 11:20

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

więcej informacji na stronie: www.krakowkomornik.com.plKomornik Sądowy

Marcin Gonet

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kraków, Morelowa (małopolskie). Działka numer: 8/12

Morelowa, 30-222, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 1 044 412 zł
Cena oszacowania: 1 132 154 zł

Dom w miejscowości Kraków, Wiesława Zarzyckiego 25b (małopolskie). Działki numer: 74/3, 74/4

Wiesława Zarzyckiego 25b, 30-898, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 373 081 zł
Cena oszacowania: 497 442 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Zakrzowiecka 53/24 (małopolskie)

Zakrzowiecka 53/24, 30-387, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 313 725 zł
Cena oszacowania: 418 300 zł