Dodano dnia: 2023-10-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Kraków, os.Handlowe 9/13 (małopolskie)

os.Handlowe 9/13, 31-936, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-07
Sygnatura: Km 628/16
Powierzchnia: 27,80 m2
Cena wywołania: 217 500 zł
Cena oszacowania: 290 000 zł
Wadium: 29 000 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

 

Kraków, dnia 23.10.2023

Kurator Kanc.Kom.Sąd.przy Sądzie Rej.dla Krakowa-Now.Huty w Krakowie M.Baradzieja-Kom.Sąd.Łukasz Puścizna
Kanc.Kom.nr II w Krakowie
Kancelaria Komornicza 31-564 Kraków, al.  Pokoju 78/407
tel.: 124141961 124140651, fax: 124140653, ,  email: krakow11@komornik.pl
konto: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001
Sygn. akt Km 628/16

OBWIESZCZENIE

Kurator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Mariana Baradzieja - Komornik Sądowy Łukasz Puścizna zawiadamia, na podstawie art.953 kpc. w zw.art.955 kpc., że w dniu 7 grudnia 2023 r., o godz.8.30, s.nr C-124, w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, os.Handlowe 9/13 (lokal mieszkalny o pow.w KW 27,80 m2, składający się z pokoju połączonego z przedpokojem i aneksem kuchennym oraz łazienki z wc, położony na kondygnacji II/III, do lokalu przynależy komórka lokatorska) stanowiącej własność dłużnika:

********

posiadającej założoną o numerze: KR1P/xxxxxxxx/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 290.000,00 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj.kwotę 217.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 29.000,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 30 listopada 2023 r., w godz.13.30-13.45 w miejscu jej położenia. Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta sprawy zostaną przedłożone w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie na dwa tygodnie przed terminem licytacji, do sygn.akt I Co 1469/20/N, gdzie możliwe będzie przeglądanie protokołu opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                             Kurator Kancelarii

                                                                                                                      Komornik Sądowy Łukasz Puścizna

                                                                                                                

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kraków, Sucharskiego (małopolskie). Działka numer: 21/2

Sucharskiego, 30-898, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 11 132 zł
Cena oszacowania: 14 842 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Grzegórzecka (małopolskie). Działka numer: 26/3

Grzegórzecka, 31-540, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 219 290 zł
Cena oszacowania: 292 387 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Długa 70/1 (małopolskie)

Długa 70/1, 31-146, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 138 975 zł
Cena oszacowania: 185 300 zł