Dodano dnia: 2023-10-25

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Mała Góra 20/28 (małopolskie)

Mała Góra 20/28, 30-864, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-11
Sygnatura: KM 1207/18
Powierzchnia: 49,76 m2
Cena wywołania: 204 488 zł
Cena oszacowania: 272 651 zł
Wadium: 27 266 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia
Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Marek Gramza

Kancelaria Komornicza Nr IV w Krakowie, ul.Ślusarska 8/LU 1, Kraków,  30-710 Kraków

tel. 12 2941830 / fax. 12 2941831

Sygnatura: KM 1207/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Marek Gramza Kancelaria Komornicza Nr IV w Krakowie na podstawie art. 953 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-12-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy ul.Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sala D-48,  odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Mała Góra 20/28, 30-864 M. Kraków, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/1.

 

Opis nieruchomości:
udział w wysokości 4/6 części w prawie własności do nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 28, położony w budynku nr 20 przy ul. Mała Góra w Krakowie, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 49,76 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,44 m2. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 29 listopada 2023r. w godz. 10:00 - 10:30.

 

Suma oszacowania wynosi 272 651,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi sumę 204 488,25 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 27 265,10 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w Małopolskim Banku Spółdzielczym nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmiW dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 KPC w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik                         

Marek Gramza                     

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Zacisze 6/1, 6/1A, 6/2, 6/4, 6/7, 6/14 (małopolskie)

Zacisze 6/1, 6/1A, 6/2, 6/4, 6/7, 6/14, 31-156, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 1 881 857 zł
Cena oszacowania: 2 509 143 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Grzegórzecka (małopolskie). Działka numer: 26/3

Grzegórzecka, 31-540, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-02-09
Cena wywołania: 219 290 zł
Cena oszacowania: 292 387 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Siewna 21d/51 (małopolskie)

Siewna 21d/51, 31-231, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-11
e-licytacja
Cena wywołania: 67 590 zł
Cena oszacowania: 90 120 zł