Dodano dnia: 2023-07-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Konecznego 6/57 (małopolskie)

Konecznego 6/57, 31-216, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-19
Sygnatura: KM 1270/12
Powierzchnia: 51,40 m2
Cena wywołania: 145 345 zł
Cena oszacowania: 193 793 zł
Wadium: 19 380 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza, Wybickiego 1,  Kraków,   31-261 Kraków

tel. 123490487 / fax. 123490487

Sygnatura: KM 1270/12

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Marcin Godyń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-09-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-105,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **********   położonej przy  Konecznego 6/57, 31-216 Kraków , dla której  Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych   (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
udział dłużnika Bartosza Schimscheinera w wysokości 1/3 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 57 przy ul. Konecznego 6 w Krakowie, o powierzchni 51,40 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/xxxxxxxx/2

Suma oszacowania wynosi 193 793,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 344,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 379,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
07.09.2023 10:00 - 10:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Godyń

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Kraków, Kobierzynska 117A/G7/A (małopolskie)

Kobierzynska 117A/G7/A, 30-382, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2023-10-23
Cena wywołania: 41 513 zł
Cena oszacowania: 55 350 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Tysiąclecia 24/28 (małopolskie)

Tysiąclecia 24/28, 31-606, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-24
Cena wywołania: 331 875 zł
Cena oszacowania: 442 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Prądnicka 58/75 (małopolskie)

Prądnicka 58/75, 30-002, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-11
e-licytacja
Cena wywołania: 342 492 zł
Cena oszacowania: 456 656 zł