Dodano dnia: 2023-07-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Kobierzyńska 117A/6 (małopolskie)

Kobierzyńska 117A/6, 30-363, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-25
Sygnatura: Km 354/21
Powierzchnia: 48,0 m2
Cena wywołania: 363 000 zł
Cena oszacowania: 484 000 zł
Wadium: 48 400 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Ewa Czuber-Kiełkowicz

Kancelaria Komornicza, Wielicka 42A/B6 ,  30-552 Kraków

tel. 12 412 99 14 / fax. 12 418 42 41

Sygnatura: Km 354/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Ewa Czuber-Kiełkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-09-2023 o godz. 13:30  w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-48,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest .   położonego przy  Kobierzyńska 117A/6, 30-363 Kraków , dla którego  IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza  (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony na 2 piętrze w budynku wielorodzinnym, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o pow. użytkowej 48,0 m2.

Suma oszacowania wynosi 484 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 363 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
11.09.2023 10:30 - 11:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Ewa Czuber-Kiełkowicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Centrum B 9/83a (małopolskie)

Centrum B 9/83a, 31-928, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
Cena wywołania: 212 250 zł
Cena oszacowania: 283 000 zł

Dom w miejscowości Kraków, Korepty 2a (małopolskie). Działki numer: 25/3, 25/5

Korepty 2a, 30-864, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-20
Cena wywołania: 52 765 zł
Cena oszacowania: 79 148 zł

Dom w miejscowości Kraków, Jugowicka 15a (małopolskie). Działka numer: 10

Jugowicka 15a, 30-443, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-03
Cena wywołania: 438 613 zł
Cena oszacowania: 584 818 zł