Dodano dnia: 2023-08-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Drukarska 10/32 (małopolskie)

Drukarska 10/32, 30-348, Kraków, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-10-06
Sygnatura: KM 4619/20
Powierzchnia: 59,08m2
Cena wywołania: 429 484 zł
Cena oszacowania: 644 226 zł
Wadium: 64 423 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Krzysztof Olbrich

Kancelaria Komornicza, Ślusarska 8,  Kraków,   30-710 Kraków

tel. 12 414 38 34 / fax. 12 414 38 34

Sygnatura: KM 4619/20
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 06.10.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Drukarska 10/32, 30-348 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 32, położony w Krakowie–Podgórzu, przy ul. Drukarskiej 10 - lokal mieszkalny o pow. użytkowej 59,08m2 położony jest na drugim piętrze budynku wielorodzinnego i składa się z hollu, kuchni, łazienki oraz trzech pokoi. Z własnością nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w 5908 / 344420 części. Budynek mieszkalny wielorodzinny, sześciokondygnacyjny, z garażami na parterze. Obiekt o prostej bryle, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Wokół budynku znajduję się utwardzone szlaki komunikacyjne, miejsca postojowe oraz zieleń.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  13.10.2023 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 644 226,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 429 484,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 422,60 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
28.09.2023 09:00 - 09:20

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Krzysztof Olbrich

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Kraków, Izydora Kopernickiego 3/LU1 (małopolskie)

Izydora Kopernickiego 3/LU1, 30-437, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-05-29
Cena wywołania: 694 500 zł
Cena oszacowania: 926 000 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Grzegórzecka (małopolskie). Działka numer: 26/3

Grzegórzecka, 31-532, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-06-21
Cena wywołania: 146 194 zł
Cena oszacowania: 292 387 zł

Grunt w miejscowości Kraków, Kraków (małopolskie). Działka numer: 134/6

Kraków, 30-203, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-05-23
e-licytacja
Cena wywołania: 6 420 zł
Cena oszacowania: 12 840 zł