Dodano dnia: 2021-12-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Tadeusza Sygietyńskiego 3/9 (zachodniopomorskie)

Tadeusza Sygietyńskiego 3/9, 75-527, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-20
Sygnatura: Km 5452/20
Powierzchnia: 53,2300 m2
Cena wywołania: 46 013 zł
Cena oszacowania: 69 020 zł
Wadium: 6 902 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Karol Cygert

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 140/319, Koszalin, 75-613 Koszalin

tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91

Sygnatura: Km 5452/20

www.koszalin-komornik.pl

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2022 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Tadeusza Sygietyńskiego 3/9, 75-527 Koszalin, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest 1/3 niewydzielonej części nieruchomości składającej się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 53,23 m2. Komornik nadto wskazuje, iż przypadku nabycia przedmiotowej nieruchomości pozostaje w mocy ograniczone prawo rzeczowe - dożywotnia, nieodpłatna służebność osobista mieszkania, polegająca na prawie do wyłącznego zamieszkiwania przez uprawnioną Annę Gajzner w lokalu mieszkalnym nr 9

Suma oszacowania wynosi 69 020,36 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 013,57 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 902,04 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (962 kpc). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 81 2030 0045 1110 0000 0403 0840.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Karol Cygert

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Koszalin, Szeroka 7/6 (zachodniopomorskie)

Szeroka 7/6, 75-814, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-07-05
Cena wywołania: 132 000 zł
Cena oszacowania: 176 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Koszalin, Dąbka 3A/1 (zachodniopomorskie)

Dąbka 3A/1, 75-354, Koszalin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-05-24
Cena wywołania: 196 200 zł
Cena oszacowania: 294 300 zł