Dodano dnia: 2022-11-09
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Konin, 11 Listopada 33/71 (wielkopolskie)

11 Listopada 33/71, 62-510, Konin, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-02
Sygnatura: Km 706/22
Powierzchnia: 37,58 m2
Cena wywołania: 86 550 zł
Cena oszacowania: 115 400 zł
Wadium: 11 540 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Magdalena Królikowska-Wydrzyńska

Kancelaria Komornicza, Noskowskiego 1A,  Konin,   62-510 Konin

tel. 63 246 59 47 / fax. 63 246 59 47

Sygnatura: Km 706/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Koninie Magdalena Królikowska-Wydrzyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-12-2022 o godz. 13:10  w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest *********** położonego przy  11 Listopada 33/71, 62-510 Konin wpisanego w rejestrze lokali własnościowych:  Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koninie pod numerem  16/2016 (adres spółdzielni: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28a, Konin, 62-510 Konin).
Opis nieruchomości:
Lokal zlokalizowany jest na III piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej: 37,58 m2.

Suma oszacowania wynosi 115 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP o / Konin 98 1020 2212 0000 5102 0326 7895.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Fryderyka Chopina 28, Konin, 62-510  Konin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Magdalena Królikowska-Wydrzyńska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Leszno, Barbary Jeziorkowskiej 50-54/52a (wielkopolskie)

Barbary Jeziorkowskiej 50-54/52a, 64-100, Leszno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-07
Cena wywołania: 61 180 zł
Cena oszacowania: 91 770 zł

Mieszkanie w miejscowości Poznań, Dmowskiego 5/7E/2 (wielkopolskie)

Dmowskiego 5/7E/2, 60-222, Poznań, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-20
Cena wywołania: 189 000 zł
Cena oszacowania: 252 000 zł

Grunt w miejscowości Dębno Polskie, Dębno Polskie (wielkopolskie). Działka numer: 349/1

Dębno Polskie, 63-900, Dębno Polskie, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-02-23
e-licytacja
Cena wywołania: 70 687 zł
Cena oszacowania: 141 375 zł