Dodano dnia: 2023-08-19

Mieszkanie w miejscowości Kłodzko, Krasińskiego 5A/14 (dolnośląskie)

Krasińskiego 5A/14, 57-300, Kłodzko, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-28
Sygnatura: Km 2304/20
Powierzchnia: 30,80m2
Cena wywołania: 84 000 zł
Cena oszacowania: 112 000 zł
Wadium: 11 200 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Kłodzku

Andrzej Suszycki

Kancelaria Komornicza, Okrzei 11,  Kłodzko,   57-300 Kłodzko

tel. 74640743 / fax. 746400743

Sygnatura: Km 2304/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2304/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - lokalu mieszkalnego, którego    właścicielem jest************  położonego przy  Krasińskiego 5A/14, 57-300 Kłodzko, dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko)   prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Kłodzku, ul. Krasińskiego 5a/14. Usytuowany jest na 2 piętrze budynku. W skład lokalu wchodzą przedpokój, pokój, kuchnia, łazienka z wc. Pomieszczenia wykończone są materiałami niskiej jakości i wymagają odświeżenia. Pole powierzchni lokalu wraz z powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 30,80m2. Układ pomieszczeń jest funkcjonalny, mieszkanie rozkładowe. Stan techniczny budynku jest bardzo dobry. Budynek w 2021r. został ocieplony (termoizolacja). Dach pokryty papą, szczelny. Klatka schodowa jest odmalowana. Z własnością lokalu łączy się udział w nieruchomości wspólnej KW nr SW1K/xxxxxxxx/2 w wysokości 81/1000, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Operat szacunkowy dostępny jest do wglądu w kancelarii komornika dla osób zainteresowanych udziałem w e-licytacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:30.

 

Suma oszacowania wynosi 112 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 000,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 11 200,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 33 2030 0045 1110 0000 0196 0560 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 28.09.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 05.10.2023 o godzinie: 12.00.  Na podstawie art. 986 § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Andrzej Suszycki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Wałbrzych, Karkonoska (dolnośląskie)

Karkonoska, 58-305, Wałbrzych, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-31
Cena wywołania: 136 500 zł
Cena oszacowania: 182 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Boleścin, Boleścin 100 (dolnośląskie)

Boleścin 100, 58-100, Boleścin, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-11-20
Cena wywołania: 4 125 zł
Cena oszacowania: 5 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Legnica, Jagiellońska 7/2 (dolnośląskie)

Jagiellońska 7/2, 59-220, Legnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-10-09
Cena wywołania: 160 000 zł
Cena oszacowania: 240 000 zł