Dodano dnia: 2024-04-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Piekoszowska 41/40 (świętokrzyskie)

Piekoszowska 41/40, 25-735, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Sygnatura: Km 135/19
Powierzchnia: 38,0000 M2
Cena wywołania: 90 675 zł
Cena oszacowania: 120 900 zł
Wadium: 12 090 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Kielcach

Emilia Bartosik

Kancelaria Komornicza, Warszawska 30,  Kielce,   25-312 Kielce

tel. 41 343 27 93 / fax. 41 343 27 93

Sygnatura: Km 135/19

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilia Bartosik podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 135/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja 1/2 udziału dłużnika ********** w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr.40 położonym w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 41/40, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Malików 146a, Kielce, 25-639 Kielce)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/xxxxxxxx/6.

 

Suma oszacowania 1/2 udziału wynosi 120 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 675,00 zł.  

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 090,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 1240 4416 1111 0010 5199 9909 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 25.04.2024 o godzinie: 10.00  a zakończy się w dniu 02.05.2024 o godzinie: 10.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Komornik Sądowy

Emilia Bartosik

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Lecha 21/35 (świętokrzyskie)

Lecha 21/35, 25-622, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-17
Cena wywołania: 128 455 zł
Cena oszacowania: 192 682 zł

Mieszkanie w miejscowości Kielce, Karczówkowska 10/79 (świętokrzyskie)

Karczówkowska 10/79, 25-019, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-06-03
Cena wywołania: 104 341 zł
Cena oszacowania: 156 511 zł

Grunt w miejscowości Kielce, Dobromyśl (świętokrzyskie). Działki numer: 151/13, 151/14, 151/15

Dobromyśl, 25-825, Kielce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-05-31
e-licytacja
Cena wywołania: 1 708 994 zł
Cena oszacowania: 2 278 659 zł