Dodano dnia: 2023-01-16

Mieszkanie w miejscowości Kamienna Stara, Kamienna Stara 38/4 (podlaskie)

Kamienna Stara 38/4, 16-200, Kamienna Stara, (woj. podlaskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-22
Sygnatura: km 852/19
Powierzchnia: 42,4100 m2
Cena wywołania: 15 686 zł
Cena oszacowania: 20 915 zł
Wadium: 2 092 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Monika Agnieszka Góralczuk

Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 24,  Sokółka,   16-100 Sokółka

tel. 856670295 / fax. 

Sygnatura: km 852/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sokółce Monika Agnieszka Góralczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-02-2023 o godz. 09:25  w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój III,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************  położonej przy  ,Kamienna Stara,  16-200 Dąbrowa Białostocka , dla której    (adres: ul.  , Sokółka,  16-100 Sokółka prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1S/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
odrębną własność lokalu mieszkalnego położonego w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie Dąbrowa Białostocka, w miejscowości Kamienna Stara 38 na 1 kondygnacji pod numerem 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym - komórką nr 4, o łącznej powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego 42,4100m2 oraz udziałem w wysokości 4241/21080 w prawie własności działki gruntu o powierzchni 148,2900m2 i numerze KW BI1S/xxxxxxxx/2 należącej do dłużnika: ********** dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/xxxxxxxx/6

Suma oszacowania wynosi 20 915,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 686,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 091,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 97203000451110000004045490.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100  Sokółka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Monika Agnieszka Góralczuk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kostry-Śmiejki, Kostry-Śmiejki 1 (podlaskie)

Kostry-Śmiejki 1, 18-214, Kostry-Śmiejki, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-24
Cena wywołania: 40 135 zł
Cena oszacowania: 60 201 zł

Nieruchomość w miejscowości Nowy Dwór, Plac Rynkowy (podlaskie)

Plac Rynkowy, 16-205, Nowy Dwór, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-02-15
Cena wywołania: 77 082 zł
Cena oszacowania: 102 776 zł

Mieszkanie w miejscowości Siemiatycze, 11 Listopada 37d/10 (podlaskie)

11 Listopada 37d/10, 17-300, Siemiatycze, (woj. podlaskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-28
Cena wywołania: 44 488 zł
Cena oszacowania: 59 318 zł