Dodano dnia: 2023-10-25

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Wolności 17A/5 (dolnośląskie)

Wolności 17A/5, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-18
Sygnatura: KM 6963/21
Powierzchnia: 78,70 m2
Cena wywołania: 103 294 zł
Cena oszacowania: 137 725 zł
Wadium: 13 773 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J. Grabowskiego 7, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-07-90 / fax. 75 641-07-90

Sygnatura: KM 6963/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2023 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, sala 118, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Wolności 17A/5, 58-500 Jelenia Góra, dla której SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/2 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położony w miejscowości Jelenia Góra przy ulicy Wolności nr 17-17A m. 5 kl. 17A, składającego się z trzech pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki, w.c., i przedpokoju o powierzchni użytkowej 78,70 m2. Właściciel lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą ma udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 495/10000 części. Elementy wspólne objęte są w księdze wieczystej KW JG1J/xxxxxxxx/6. Licytowany udział w wysokości 1/2 w nieruchomości lokalowej posiada urządzoną księgę wieczystą KW JG1J/xxxxxxxx/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 137 725,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 293,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 13 772,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Sobieszowska 38/5 (dolnośląskie)

Sobieszowska 38/5, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-09
Cena wywołania: 206 250 zł
Cena oszacowania: 275 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Łąkowa 6/4 (dolnośląskie)

Łąkowa 6/4, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 67 890 zł
Cena oszacowania: 90 520 zł

Grunt w miejscowości Jelenia Góra, Liliowa 6 (dolnośląskie). Działka numer: 203

Liliowa 6, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 48 125 zł
Cena oszacowania: 64 167 zł