Dodano dnia: 2022-10-27

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Obrońców Westerplatte 1/4 (dolnośląskie)

Obrońców Westerplatte 1/4, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-23
Sygnatura: KM 5883/20
Powierzchnia: 39,10 m2
Cena wywołania: 88 500 zł
Cena oszacowania: 118 000 zł
Wadium: 11 800 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J. Grabowskiego 7,  Jelenia Góra,   58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-07-90 / fax. 75 641-07-90

Sygnatura: KM 5883/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-01-2023 o godz. 14:30  w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 118,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest **********  położonej przy  Obr. Westerplatte 1/4, 58-500 Jelenia Góra , dla której  SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , Jeleniej Górze,  58-500 Jelenia Góra prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
udział w wysokości 26/32 w nieruchomości - spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Jeleniej Górze, ul. Obrońców Westerplatte nr 1 m. 4, gmina Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie o powierzchni łącznej 39,10 m2 położony na II kondygnacji. Do wycenianego lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 3,44 m2..Lokal mieszkalny składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c, przedpokoju. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest KW nr: JG1J/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 21, Jelenia Góra, 58-500  Jelenia Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Wolności 35/2 (dolnośląskie)

Wolności 35/2, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 144 000 zł
Cena oszacowania: 216 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Karkonoska 118/3 (dolnośląskie)

Karkonoska 118/3, 58-570, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 119 250 zł
Cena oszacowania: 159 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Ziemowita 2/2 (dolnośląskie)

Ziemowita 2/2, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 78 000 zł
Cena oszacowania: 104 000 zł