Dodano dnia: 2023-07-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Malinnik 22/19 (dolnośląskie)

Malinnik 22/19, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-13
Sygnatura: KM 3189/17
Powierzchnia: 35,21 m2
Cena wywołania: 181 200 zł
Cena oszacowania: 241 600 zł
Wadium: 24 160 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J. Grabowskiego 7,  Jelenia Góra,   58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-07-90 / fax. 75 641-07-90

Sygnatura: KM 3189/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 13.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy  Malinnik 22/19, 58-560 Jelenia Góra, dla którego Sąd Rejonowy Jelenia Góra VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/2.

Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 19 o powierzchni użytkowej 35,21 m2 położonego na – I piętrze budynku wielorodzinnego nr 22 w Jeleniej Górze przy ulicy Malinnik. Nieruchomość lokalowa składa się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC, przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,96 m2. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Malinnik nr 22 została urządzona Księga Wieczysta KW JG1J/xxxxxxxx/2. Uwaga - Niezgodność zapisów księgi wieczystej w dziale I-O opisu lokalu w zakresie liczby pomieszczeń w lokalu ze stanem rzeczywistym (w Księdze Wieczystej uwidoczniony jest 1 pokój, a w rzeczywistości jest pokój z aneksem, łazienka z WC oraz przedpokój).

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.09.2023 o godzinie: 11:00 .

Suma oszacowania wynosi 241 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 200,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 160,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem www.elicytacje.komornik.pl oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Sokoliki 4/4 (dolnośląskie)

Sokoliki 4/4, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-26
Cena wywołania: 71 333 zł
Cena oszacowania: 107 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Jelenia Góra, Wiejska 2 (dolnośląskie)

Wiejska 2, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-10-06
Cena wywołania: 258 000 zł
Cena oszacowania: 387 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Jelenia Góra, Działkowicza 12 (dolnośląskie)

Działkowicza 12, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-09-27
e-licytacja
Cena wywołania: 213 262 zł
Cena oszacowania: 284 350 zł