Dodano dnia: 2023-09-29
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Cieplicka 176/7 (dolnośląskie)

Cieplicka 176/7, 58-570, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-15
Sygnatura: KM 6276/20
Powierzchnia: 70,10 m2
Cena wywołania: 167 833 zł
Cena oszacowania: 251 750 zł
Wadium: 25 175 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze

Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza, J. Grabowskiego 7,  Jelenia Góra,   58-500 Jelenia Góra

tel. 75 641-07-90 / fax. 75 641-07-90

Sygnatura: KM 6276/20

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 6276/20 w dniu: 15.11.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- lokalu mieszkalnego położonego przy  Cieplicka 176/7, 58-570 Jelenia Góra, dla którego SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  Bankowa 18, Jeleniej Górze, 58-500 JELENIA GÓRA)  prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/xxxxxxxx/0.

Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości - lokal mieszkalny położony w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej nr 176 m. 7, województwo dolnośląskie, powiat Jelenia Góra, gmina Jelenia Góra, miejscowość Jelenia Góra. Lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarki oraz łazienki z w.c. Powierzchnia lokalu mieszkalnego to 70,10 m2 w tym powierzchnia przynależnej piwnicy 2,80 m2. Lokal położony jest w poziomie II-ej kondygnacji budynku mieszkalnego. Udział związany z własnością lokalu to 923/10000 części jako wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności działki gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze – VI Wydział Ksiąg Wieczystych JG1J/xxxxxxxx/0.

 

Suma oszacowania wynosi 251 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 167 833,33 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 25 175,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  22.11.2023 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Tomasz Rodacki

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Powstania Listopadowego 4/7 (dolnośląskie)

Powstania Listopadowego 4/7, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 102 460 zł
Cena oszacowania: 153 690 zł

Grunt w miejscowości Jelenia Góra, Liliowa 6 (dolnośląskie). Działka numer: 203

Liliowa 6, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 48 125 zł
Cena oszacowania: 64 167 zł

Grunt w miejscowości Jelenia Góra, Karola Miarki (dolnośląskie). Działki numer: 514/19, 515/44, 515/73, 515/84, 515/83, 515/71, 515/77, 515/74, 515/82

Karola Miarki, 58-500, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 1 555 500 zł
Cena oszacowania: 2 074 000 zł