Dodano dnia: 2023-08-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Jaworzno, Paderewskiego 44/58 (śląskie)

Paderewskiego 44/58, 43-600, Jaworzno, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-12
Sygnatura: KM 120/22
Cena wywołania: 176 925 zł
Cena oszacowania: 235 900 zł
Wadium: 23 590 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Jaworznie

Bartosz Kawaler

Kancelaria Komornicza, Zagłoby 10,  Jaworzno,   43-600 Jaworzno

tel. 690 069 051 / fax. 

Sygnatura: KM 120/22

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Bartosz Kawaler Kancelaria Komornicza nr VIII w Jaworznie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 120/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy  Paderewskiego 44/58, 43-600 Jaworzno, dla którego Sąd Rejonowy w Jaworznie Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Grunwaldzka 28, Jaworzno, 43-600 Jaworzno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1J/xxxxxxxx/9.

 

Suma oszacowania wynosi 235 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 925,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 23 590,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 86 1600 1462 1888 4149 3000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 12.09.2023 o godzinie: 09.00  a zakończy się w dniu 19.09.2023 o godzinie: 09.00.  Na podstawie art. 986§ 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Bartosz Kawaler

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Marklowice, Nowa 1 (śląskie). Działka numer: 447/16

Nowa 1, 44-321, Marklowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-13
Cena wywołania: 276 000 zł
Cena oszacowania: 368 000 zł

Dom w miejscowości Bieruń, Zarzyna (śląskie). Działka numer: 755/14

Zarzyna, 43-155, Bieruń, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-02
Cena wywołania: 316 815 zł
Cena oszacowania: 422 421 zł

Mieszkanie w miejscowości Rybnik, Obrońców Pokoju 6b/8 (śląskie)

Obrońców Pokoju 6b/8, 44-270, Rybnik, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-24
Cena wywołania: 126 978 zł
Cena oszacowania: 169 304 zł