Dodano dnia: 2023-10-05
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Teresy Marii Klimek 3a/7 (lubuskie)

Teresy Marii Klimek 3a/7, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-17
Sygnatura: Km 749/21
Powierzchnia: 52,50 m2
Cena wywołania: 181 650 zł
Cena oszacowania: 242 200 zł
Wadium: 24 220 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim

Paweł Żurawski

Kancelaria Komornicza, ul. Franciszka Walczaka 20A,  Gorzów Wielkopolski,   66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 782 21 16 / fax. 95 782 21 17

Sygnatura: Km 749/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski Kancelaria Komornicza nr IX w Gorzowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 749/21 w dniu: 17.11.2023 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy  ul. Teresy Marii Klimek 3a/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Chopina 52 bl. 15, Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.)   prowadzi księgę wieczystą o numerze brak.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego pod adresem: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teresy Marii Klimek 3a/7, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolinki w Gorzowie Wlkp. (adres spółdzielni: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Okólna 25), dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na III piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, 11-kondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,50 m kw, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc. W ramach posiadanego prawa uprawniony do lokalu korzysta z pomieszczenia piwnicznego o pow. 1,55 m kw, oznaczonego nr 3a-7. Przedmiotowe ograniczone prawo rzeczowe znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Dolinki" z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Okólnej 25. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, znajduje się na działce gruntu nr 1262/2. Ogrzewanie lokalu - zamontowane centralne ogrzewanie grzejnikami żeberkowymi, ogrzewanie z sieci miejskiej. Ciepła woda użytkowa podgrzewana termą gazową. Doprowadzona pełna gama sieci: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna sieciowa, odgromowa, telefoniczna i RTV. Stan wykończenia lokalu został określony przez rzeczoznawcę majątkowego jako niski, wymagający generalnego remontu. W dniu dokonania oględzin biegły stwierdził, iż szacowany lokal jest całkowicie zawalony śmieciami, sięgającymi połowy wysokości ścian lokalu. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania wynosi 242 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 650,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 24 220,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  24.11.2023 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Paweł Żurawski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Koziczyn, Koziczyn (lubuskie)

Koziczyn, 69-108, Koziczyn, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 1 519 333 zł
Cena oszacowania: 2 279 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Żagań, Osiedle na Górce 10/42 (lubuskie)

Osiedle na Górce 10/42, 68-100, Żagań, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 144 750 zł
Cena oszacowania: 193 000 zł

Grunt w miejscowości Małomice, Pruszkowska (lubuskie). Działki numer: 130, 129/2

Pruszkowska, 67-320, Małomice, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 36 400 zł
Cena oszacowania: 108 200 zł