Dodano dnia: 2022-11-17
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Stanisława Staszica 4c/23 (lubuskie)

Stanisława Staszica 4c/23, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-01-13
Sygnatura: Km 1075/20
Cena wywołania: 117 975 zł
Cena oszacowania: 157 300 zł
Wadium: 15 730 zł

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Piotr Zalewski

Kancelaria Komornicza, Kossaka 1,  Gorzów Wlkp,   66-400 Gorzów Wlkp

tel. 957354321 / fax. 957354320

Sygnatura: Km 1075/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-01-2023 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 52 , 66-400 Gorzów Wlkp, pokój 104,  odbędzie się pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ************   położonego przy  ul. Staszica 4C/23, 66-400 Gorzów Wlkp. , dla którego  Sąd Rejonowy Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Chopina 52/10, Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 157 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 87 1090 1900 0000 0001 0537 6615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Chopina 52 , Gorzów Wlkp, 66-400  Gorzów Wlkp.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Zalewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Siedlicka (lubuskie)

Siedlicka, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 187 267 zł
Cena oszacowania: 249 690 zł

Dom w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Zielona Kotlina 33 (lubuskie). Działka numer: 408/54

Zielona Kotlina 33, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-10
Cena wywołania: 287 100 zł
Cena oszacowania: 382 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Śląska 68/5 (lubuskie)

Śląska 68/5, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 45 045 zł
Cena oszacowania: 60 060 zł