Dodano dnia: 2022-05-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Słoneczna 90/14 (lubuskie)

Słoneczna 90/14, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-05
Sygnatura:  Km 388/19
Powierzchnia: 22,9700 m2
Cena wywołania: 50 250 zł
Cena oszacowania: 67 000 zł
Wadium: 6 700 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Piotr Zalewski

Kancelaria Komornicza, Kossaka 1, Gorzów Wlkp,  66-400 Gorzów Wlkp

tel. 957354321 / fax. 957354320

Sygnatura: Km 388/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2022 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 52 , 66-400 Gorzów Wlkp, pokój 104,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy ul. Słoneczna 90/14, 66-400 Gorzów Wlkp., dla której Sąd Rejonowy Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chopina 52/10, Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 67 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK ZACHODNI WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Chopina 52 , Gorzów Wlkp, 66-400  Gorzów Wlkp.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Zalewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Sportowa 5/121 (lubuskie)

Sportowa 5/121, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-10-07
Cena wywołania: 127 125 zł
Cena oszacowania: 169 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Stilonowa 22/16 (lubuskie)

Stilonowa 22/16, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-09
Cena wywołania: 36 375 zł
Cena oszacowania: 48 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Łazienki 1/12 (lubuskie)

Łazienki 1/12, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-12
Cena wywołania: 122 475 zł
Cena oszacowania: 163 300 zł