Dodano dnia: 2024-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Łazienki 4/14 (lubuskie)

Łazienki 4/14, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2024-04-25
Sygnatura: KM 2530/23
Powierzchnia: 41,7800 M2
Cena wywołania: 103 950 zł
Cena oszacowania: 138 600 zł
Wadium: 13 860 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim

Kajetan Rystał

Kancelaria Komornicza, ul. bp. Wilhelma Pluty 5,  Gorzów Wielkopolski,   66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 880 00 03 / fax. 95 880 00 04

Sygnatura: KM 2530/23

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Kajetan Rystał Kancelaria Komornicza nr X w Gorzowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 2530/23 w dniu: 25.04.2024 o godzinie: 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy  Łazienki 4/14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, dla której SĄD REJONOWY GORZÓW WIELKOPOLSKI VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.   , GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/xxxxxxxx/5.

Opis nieruchomości:
udział w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość (UDZIAŁ 7/10)

 

Suma oszacowania wynosi 138 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 950,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 13 860,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 30160014621889371610000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  02.05.2024 o godzinie: 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Kajetan Rystał

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Lazurytowa 9 (lubuskie). Działka numer: 16/7

Lazurytowa 9, 66-413, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 534 975 zł
Cena oszacowania: 713 300 zł

Dom w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Zagrodowa 1 (lubuskie). Działka numer: 96/3

Zagrodowa 1, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-05-24
e-licytacja
Cena wywołania: 181 950 zł
Cena oszacowania: 242 600 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Kobylogórska 96 (lubuskie)

Kobylogórska 96, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-05-23
Cena wywołania: 257 600 zł
Cena oszacowania: 386 400 zł