Dodano dnia: 2022-10-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Kwiatowa 45d/7 (lubuskie)

Kwiatowa 45d/7, 66-400, Gorzów Wlkp., (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-02
Sygnatura: Km 2465/20
Powierzchnia: 36,68 m2
Cena wywołania: 109 650 zł
Cena oszacowania: 146 200 zł
Wadium: 14 620 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Ryszard Król

Kancelaria Komornicza, Warszawska 6/102,  Gorzów Wlkp,   66-400 Gorzów Wlkp

tel. 696033991, 95 7224043 / fax. 957224044

Sygnatura: Km 2465/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW GW1G/xxxxxxxx/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-12-2022r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 104 odbędzie się

pierwsza licytacja

 lokalu mieszkalnego stanowiący odrębną nieruchomość, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej 45D/7  na parterze budynku wielorodzinnego, dwupiętrowego z użytkowym poddaszem, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 36,68m2.
  Z własnością lokalu związany jest udział 4936/1000000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW GW1G/xxxxxxxx/1.
  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW GW1G/xxxxxxxx/8.
  Właścicielami przedmiotowej nieruchomości są *********** na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

  Suma oszacowania wynosi 146.200,00zł, zaś cena wywołania w pierwszym terminie licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  109.650,00zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.620,00zł dzień przed licytacją.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii lub wpłacona na rachunek komornika w banku: PKO  BP  S.A.
II O/Gorzów Wlkp. nr 26102019670000810200381350  dzień przed licytacją.  

  Rękojmia może być również złożona dzień przed licytacją w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

  Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Ryszard Król

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Żary, Ułańska 4 (lubuskie)

Ułańska 4, 68-200, Żary, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-03-06
Cena wywołania: 666 967 zł
Cena oszacowania: 889 290 zł

Mieszkanie w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Śląska 68/5 (lubuskie)

Śląska 68/5, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 45 045 zł
Cena oszacowania: 60 060 zł

Dom w miejscowości Otyń, Bolesława Chrobrego 4 (lubuskie). Działka numer: 359

Bolesława Chrobrego 4, 67-106, Otyń, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-23
Cena wywołania: 166 125 zł
Cena oszacowania: 221 500 zł