Dodano dnia: 2022-06-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gniezno, os. Jagiellońskie 11A/1 (wielkopolskie)

os. Jagiellońskie 11A/1, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-08
Sygnatura: Km 371/21
Powierzchnia: 48,2 m2
Cena wywołania: 33 900 zł
Cena oszacowania: 45 200 zł
Wadium: 4 520 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie

Przemysław Górny

Kancelaria Komornicza, Al. Reymonta 3A, Gniezno, 62-200 Gniezno

tel. (61)4292555 / fax. (61)4292555

Sygnatura: Km 371/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno, pokój 36, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy os. Jagiellońskie 11A/1, 62-200 Gniezno, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Właścicielem nieruchomości w udziale 1/4 części jest dłużnik: ******* Nieruchomość zlokalizowana jest w części pośredniej miasta Gniezna, na os. Jagiellońskim - osiedle mieszkaniowe w dzielnicy Winiary, położone w północnej części Gniezna. Szkoła i przedszkole oddalone o około 500m, punkty handlowo - usługowe oddalone o około 400m, komunikacja miejska w odległości 200m, do centrum miasta 2,0km. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - droga gminna - działka nr 60. Lokal mieszkalny zlokalizowany w budynku XI-to piętrowym na parterze i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju - łączna powierzchnia użytkowa 48,2m2. Do lokalu przynależy piwnica. Instalacje techniczne: prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, c.w. i c.o. z sieci osiedlowej, domofon. Wykończenie lokalu standardowe.

Suma oszacowania wynosi 45 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 900,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Poznaniu 46 1020 4027 0000 1802 1165 9192. z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 9/10, Gniezno, 62-200 Gniezno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Przemysław Górny

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gniezno, Osiedle Orła Białego 13/8 (wielkopolskie)

Osiedle Orła Białego 13/8, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-10-10
Cena wywołania: 171 675 zł
Cena oszacowania: 228 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Gniezno, Słowackiego 7c/7 (wielkopolskie)

Słowackiego 7c/7, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-10-14
Cena wywołania: 128 775 zł
Cena oszacowania: 171 700 zł

Dom w miejscowości Gniezno, Wąska 10 (wielkopolskie). Działka numer: 121

Wąska 10, 62-200, Gniezno, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-10-24
Cena wywołania: 460 350 zł
Cena oszacowania: 613 800 zł