Dodano dnia: 2022-10-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Rybnicka 11B/3 (śląskie)

Rybnicka 11B/3, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Mieszkania
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-12-09
Sygnatura: KM 498/22
Cena wywołania: 258 750 zł
Cena oszacowania: 345 000 zł
Wadium: 34 500 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Dominik Pycha

Kancelaria Komornicza, Jagiellońska 4,  Gliwice,   44-100 Gliwice

tel. 327232337 / fax. 327232337

Sygnatura: KM 498/22

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gliwicach Dominik Pycha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  09-12-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 215,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są ********** położonego przy  Rybnicka 11B/3, 44-100 M. Gliwice , dla którego  SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , GLIWICE,  44-100 M. Gliwice prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/xxxxxxxx/3.

Suma oszacowania wynosi 345 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 69 1600 1172 1823 8553 1000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100 Gliwice można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
25.11.2022 15:00 - 15:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Dominik Pycha

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Góry Chełmskiej 29/18 (śląskie)

Góry Chełmskiej 29/18, 44-121, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 99 878 zł
Cena oszacowania: 133 171 zł

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Witkiewicza 59A/1 (śląskie)

Witkiewicza 59A/1, 44-102, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-02-06
Cena wywołania: 143 175 zł
Cena oszacowania: 190 900 zł

Dom w miejscowości Gliwice, Starogliwicka 32 (śląskie). Działka numer: 147

Starogliwicka 32, 44-109, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-03-13
Cena wywołania: 65 112 zł
Cena oszacowania: 86 816 zł